Blog Archives

Agency tính tiền quảng cáo Adwords như thế nào?

Có thể các doanh nghiệp SME chưa biết, đối với Google AdWords nhà quảng cáo có quyền kiểm soát chi phí quảng cáo của mình. Sẽ không có số tiền tối thiểu thay vào đó nhà quảng cáo đặt ngân

Posted in Blog, Marketing Online Tagged with: , , , , ,

Quảng cáo Google

Quảng cáo Google – Quảng cáo từ khóa trên Google (Google Adswords) là dịch vụ của Google cho phép thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, website của bạn hiển thị tại các vị trí nổi bật tại trang hiển

Posted in Marketing Online Tagged with: , , , , ,