Showcase

Tại IGC, chúng tôi luôn luôn khắc ghi khẩu hiệu: "không ngừng học hỏi". Do đó, đây là nơi chia sẻ, lưu lại những campage hay, thành công trong ngành marketing, sáng tạo.